Odkłady pszczele

Odkład składa się z młodej matki unasienionej naturalnie, hodowanej w naszej pasiece.

Do wyboru krainka:

  • NB
  • Sklenar H47,
  • Celle,
  • Wielka.

Odkład składa się z 5 ramek w tym minimum 3 ramki czerwiu + ramka z pokarmem + węza.

  • Ramka Warszawa zwykła
  • Ramka Wielkopolska

Cena odkładu: 250 zł


Pakiet składa się z 1,2 kg młodych pszczół oraz unasienionej matki pszczelej.

Cena pakietu: 250 zł